KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG CÁC BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 1907/BYT-DP V/v gây ra kế hoạch phòng, chống căn bệnh không lây nhiễm với rối loạn sức mạnh tâm thần.

Bạn đang xem: Kế hoạch phòng chống các bệnh không lây nhiễm

Hà Nội, ngày 15 mon 04 năm 2022

Kínhgửi: Ủy ban dân chúng tỉnh, thành phố trực trực thuộc trungương.

Ngày 29 mon 01 năm 2022 Thủ tướngChính tủ đã ký quyết định số 155/QĐ-TTg phê chu đáo Kế hoạch đất nước phòng, chốngbệnh không lây nhiễm với rối loạn sức mạnh tâm thần giai đoạn 2022-2025. Để triểnkhai Kế hoạch, bộ Y tế ý kiến đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực nằm trong trungương thân mật chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số trong những nội dung sau:

- Giao Sở Y tế làm cho đầu mối phối hợp vớicác sở, ban, ngành có liên quan để thành lập Kế hoạchphòng, chống bệnh dịch không lây nhiễm cùng rối loạn sức mạnh tâm thần giai đoạn2022-2025 tại địa phương, trình Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thành phố phê chuyên chú (Khungkế hoạch tìm hiểu thêm xin giữ hộ kèm theo).

- sắp xếp đủ mối cung cấp lực, các đại lý vật chấtđể triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Kiểm tra, giám sát, chu trình báo cáotiến độ và tác dụng thực hiện kế hoạch về bộ Y tế nhằm tổng hợp, báo cáo Thủ tướngChính phủ.

Trân trọng cảm ơn./.

địa điểm nhận: - Như trên; - bộ trưởng (để báo cáo); - Sở Y tế các tỉnh, thành phố; - Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG è Văn Thuấn

KHUNG

Phần 1. ĐÁNHGIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2015-2021

1. Thông tin chung

Thông tin bắt tắtvề địa phương (dân số, khối hệ thống y tế, điểm sáng kinh tế, buôn bản hội…)

2. Kết quả triển khai tiến hành Chiến lược trong quy trình 2015-2021

Tổ chức báo cáođánh giá kết quả chuyển động phòng, chống bệnh không nhiễm và rối loạn sức khỏetâm thần tại địa phương tiến trình 2015-2021 kèm theo những số liệu nỗ lực thể, tậptrung vào kết quả triển khai thực hiện các giải pháp, trách nhiệm trọng trọng điểm sau:

2.1. Thực hiệncác bao gồm sách, lao lý và kết hợp liên ngành:

Kết trái triểnkhai tiến hành Luật, các chính sách, quy định luật pháp về kiểm soát và điều hành yếu tốnguy cơ và thúc đẩy những yếu tố bức tốc sức khỏe để phòng, chống bệnh dịch khônglây truyền nhiễm tại địa phương, tập trung vào các lĩnh vực: phòng, chống tác hại thuốclá; phòng, chống tác hại của rượu bia; bảo đảm dinh dưỡng hòa hợp lý; tăng cường vậnđộng thể lực. Kết quả chỉ huy của thiết yếu quyền, vai trò, nhiệm vụ, tác dụng hoạtđộng của những Sở, ban, ngành trong phối kết hợp triển khai.

2.2. Truyền thôngvà vận tải xã hội:

Kết trái triểnkhai những chương trình, đề án về truyền thông, đi lại xã hội tiến hành phòngchống căn bệnh không lây nhiễm, âu yếm sức khỏe trọng tâm thần; tiến hành Chương trìnhSức khỏe khoắn Việt Nam; tạo ra cộng đồng nâng cấp sức khỏe; phân phát động, triển khaicác phong trào cải thiện sức khỏe khoắn ở cộng đồng.

2.3. Tăng cường hệthống cung cấp dịch vụ và trình độ chuyên môn kỹ thuật (cung cung cấp thông tin, số liệu cụthể của từng hoạt động):

- Kết quả, số liệuvề sàng lọc phát hiện tại sớm; dự phòng cho người nguy cơ cao; quản lý điều trị vàchăm sóc bạn mắc dịch không lây nhiễm cùng rối loạn sức khỏe tâm thần.

- kiện toàn, pháttriển hệ thống, màng lưới phòng, chống bệnh không lây lan và náo loạn sức khỏetâm thần các tuyến.

- thực hiện cácđề án, kế hoạch về dự phòng, phát hiện và quản lý điều trị tại đường y tế cơ sở;tập huấn nâng cấp năng lực những tuyến; triển khai các quy định, bao gồm sách, hướngdẫn chuyên môn; bảo đảm thuốc, trang lắp thêm thiết yếu cho các tuyến…

2.4. Về mối cung cấp lực

- cách tân và phát triển nguồnnhân lực mang đến phòng, chống dịch không lây nhiễm

- Nguồn kinh phíthực hiện tại qua từng năm bao gồm: nguồn giá thành Nhà nước, nguồn bảo hiểm y tế,nguồn xóm hội hóa, nguồn hòa hợp pháp khác…

- hiệu quả đầu tư,nâng cấp trang thiết bị, cửa hàng vật chất; cung ứng thuốc và vật tư thiết yếu; ứngdụng công nghệ thông tin mang đến dự phòng, phạt hiện, chẩn đoán, điều trị các bệnhkhông truyền nhiễm tại các tuyến.

2.5. Công dụng hoạtđộng nghiên cứu, theo dõi, giám sát, làm chủ thông tin số liệu và bắt tay hợp tác quốctế vào phòng, chống căn bệnh không lây nhiễm

2.6. Hiệu quả cáchoạt động của những sở, ngành theo nghành phụ trách

2.7. Hiệu quả cáchoạt cồn khác

3. Đánh giá kết quả thực hiện những chỉ tiêu, mục tiêu của chiến lược chogiai đoạn 2015-2020 (sốliệu thông qua khảo sát hoặc ước tính):

TT

Mục tiêu/Chỉ tiêu

Chỉ tiêu đặt ra đến năm 2020

Ước thực hiện

Đánh giá: Đạt/Không đạt

Lý vày (Nếu ko đạt nêu rõ lý do)

Mục tiêu 1

1

Chỉ tiêu 1:

2

Chỉ tiêu 2:

3

Chỉ tiêu 3:

……

Mục tiêu 2

1

Chỉ tiêu 1

2

Chỉ tiêu 2

3

Chỉ tiêu 3:

4. Đánh giá những tồn tại, tinh giảm và nguyên nhân

Đánh giá đầy đủ cácyếu kém, hạn chế, lý do và bài học kinh nghiệm rút ra để sở hữu biện pháp khắcphục cho quy trình 2022-2025.

Phần 2. KẾ HOẠCHPHÒNG, CHỐNG BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM VÀ RỐI LOẠN SỨC KHỎE TÂM THẦN GIAI ĐOẠN2022-2025

Xây dựng Kế hoạchphòng, chống bệnh dịch không lây nhiễm và rối loạn sức mạnh tâm thần giai đoạn2022-2025 của địa phương để trình ubnd tỉnh/thành phố phê duyệt.

1. Mục tiêu, chỉ tiêu

Tùy theo kết quảhoạt hễ đã thực hiện, những địa phương có thể điều chỉnh chỉ tiêu tương xứng vớiyêu cầu thực tiễn nhưng không nên thấp hơn so với chỉ tiêu quốc gia, bên cạnh đó ràsoát để bổ sung cập nhật các tiêu chí ưu tiên, đặc thù của địa phương trường hợp có.

Ngoài những chỉtiêu về y tế, tổ chức triển khai rà soát, bổ sung cập nhật đầy đủ các chỉ tiêu hoạt động vui chơi của các sở,ngành khác để tiến hành kế hoạch theo tính năng và nghành phụ trách.

2. Các phương án và trách nhiệm chủ yếu

Xây dựng những giảipháp, trách nhiệm cần triển khai triển khai cho quá trình 2022-2025. Với mỗi hoạt động/nhiệmvụ nên xác định ví dụ nội dung hoạt động, đơn vị thực hiện, thời hạn thực hiện,số lượng/sản phẩm/kết quả đề nghị đạt đến từng năm. Triệu tập vào các phương án vànhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Tăng cường công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ huy và thực hiện cácchính sách:

- hoạt động chỉ đạo,phân công đơn vị thực hiện, kết hợp của các sở, ngành, tạo ra kế hoạch và bốtrí tởm phí.

- tổ chức triểnkhai các quy định, cơ chế pháp hình thức về phòng, kháng yếu tố nguy cơ, dựphòng BKLN cùng rối loạn sức khỏe tâm thần thuộc ngành y tế và các sở, ngành liênquan.

2.2. Truyền thông và nâng cao sức khỏe để giảm thiểu các hành vi nguycơ, dự phòng mắc bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần:

Xác định nội dungtruyền thông; kiến thiết tài liệu truyền thông; tổ chức triển khai triển khai truyền thông bằngcác bề ngoài phù hợp.

Các sở, ngành căncứ công dụng nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách để tổ chức triển khai các chươngtrình, đề án liên quan tại địa phương:

- Chương trìnhphòng, chống tai hại của dung dịch lá.

- Chương trình, kếhoạch truyền thông media phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Chương trình, đềán tăng tốc vận hễ thể lực cho người dân ở xã hội để nâng cao sức khỏe,phòng, chống bệnh dịch tật.

2.3. Tăng cường cung cấp những dịch vụ dự phòng, phát hiện sớm, quản lí lý,điều trị, chăm lo người bệnh:

Xác định các dịchvụ cần hỗ trợ (sàng lọc phát hiện nay sớm bệnh; theo dõi, tứ vấn, dự phòng chongười nguy cơ tiềm ẩn cao và tiền bệnh; cai quản điều trị và quan tâm cho bạn mắc bệnh).

Xem thêm: Cách Trị Ho Cho Trẻ 10 Tháng Tuổi Hiệu Quả, Làm Cách Nào Để Chữa Ho Cho Bé

Với từng dịch vụ/hoạtđộng: cần nắm rõ nội dung hoạt động/dịch vụ, hình thức thực hiện, đối tượng người sử dụng hưởngthụ, đối chọi vị tiến hành (triển khai những vận động gì? đơn vị chức năng nào tiến hành ởtuyến tỉnh, huyện, xã), cùng dự kiến các chỉ tiêu, kết quả cho từng năm.

2.4. Vạc triển, cải thiện năng lực hệ thống hỗ trợ dịch vụ phòng, chốngbệnh không lây nhiễm cùng rối loạn sức khỏe tâm thần:

- những nhiệm vụ,hoạt hễ để củng cố, tăng cường, mở rộng hoặc thành lập và hoạt động các đối chọi vị/bộ phậnchuyên môn về các đại lý vật chất, con người, trang thiết bị, giao chức năng nhiệm vụtại mỗi tuyến:

+ Củng cố, tăngcường Trung tâm kiểm soát điều hành bệnh tật đường tỉnh, các cơ sở khám bệnh, chữa trị bệnhvà trung trọng tâm y tế huyện, trạm y tế buôn bản và đơn vị liên quan.

+ Củng cố, tăngcường mạng lưới nghành nghề chuyên ngành con đường tỉnh, huyện cùng xã (mạng lưới phòng,chống bệnh về tim mạch, đái dỡ đường; phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tínhvà hen phế truất quản; phòng, phòng ung thư; âu yếm sức khỏe trung tâm thần).

- chuyển động tổ chứctriển khai các quy định, hướng dẫn về công tác dự phòng, phạt hiện, làm chủ điềutrị và quan tâm người bệnh dịch không lây nhiễm với rối loạn sức mạnh tâm thần.

- chuyển động tổ chứctập huấn, hướng dẫn lại mang đến cho cán cỗ y tế từng tuyến đường để nâng cấp năng lực dựphòng, phát hiện tại và làm chủ điều trị bệnh dịch không lan truyền và xôn xao sức khỏetâm thần (nội dung đào tạo và huấn luyện tập huấn, đối tượng người sử dụng đào sản xuất tập huấn, đơn vị chức năng thực hiệnvà con số lớp/học viên hướng dẫn từng năm).

- vận động kiểmtra giám sát, chỉ đạo tuyến bên dưới (bao tất cả nội dung, đơn vị chức năng thực hiện, tần suấtgiám sát của những đơn vị đường tỉnh, con đường huyện…)

- hoạt động bảo đảmcác điều kiện thiết yếu tại Trạm Y tế làng (thực hiện vừa đủ các phép tắc về cấpgiấy phép vận động và chứng từ hành nghề; cắt cử nhiệm vụ, giao chỉ tiêuchuyên môn làm cơ sở cho câu hỏi kiểm tra giám sát, đánh giá tác dụng thực hiện; bảođảm danh mục trình độ chuyên môn kỹ thuật, thuốc, trang thiết bị, xét nghiệm, vật bốn vàcác phép tắc về tài chính, bảo hiểm y tế).

- Kế hoạch, hoạtđộng ứng dụng technology thông tin trong phòng, chống bệnh dịch không lây nhiễm cùng rốiloạn sức mạnh tâm thần.

2.5. Vạc triển hệ thống giám sát, cai quản thông tin, report thống kêbệnh không lây nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần với yếu tố nguy cơ gây bệnh

- Giao đơn vị đầumối, phân công trọng trách về giám sát, quản lý thông tin số liệu, báo cáo thốngkê về BKLN với rối loạn sức khỏe tâm thần tại những tuyến

- Tổ chức những lớptập huấn về giám sát, thống kê báo cáo

- Xây dựng những môhình điểm, thực hiện các điều tra khảo liền kề thích hợp

- thực hiện Điềutra, nghiên cứu và phân tích chuyên ngành

- tổ chức triển khai thốngkê report về căn bệnh không nhiễm theo quy định.

2.6. Những nhiệm vụ và vận động trọng tâm, ưu tiên khác của địa phương

3. Ghê phí

Xác định nguồnkinh phí, dự kiến tởm phí triển khai Kế hoạch theo các nội dung hoạt động đãxây dựng đương nhiên Bảng tổng hợp đề xuất kinh phí cụ thể cho từng năm.

Nguồn kinh phí thựchiện bao gồm:

- nguồn ngân sáchnhà nước

- Nguồn bởi vì quỹ bảohiểm y tế chi trả

- mối cung cấp Quỹphòng, chống hiểm họa của thuốc lá

- Nguồn thôn hộihóa

- Nguồn phù hợp phápkhác

4. Tổ chức thực hiện

5. Theo dõi, review thực hiện kế hoạch

5.1.Mục đích:

Hoạt cồn theodõi review để: (1) tích lũy có khối hệ thống những thông tin về quy trình triểnkhai tiến hành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong chiến lược của địa phương; (2)xem xét nút độ thực hiện các trách nhiệm và mục tiêu cụ thể trong planer theo từnggiai đoạn tiến hành hoặc khi chấm dứt kì kế hoạch.

5.2. Yêu cầu đốivới theo dõi nhận xét kế hoạch:

- Thống duy nhất bộcông cụ, chỉ số nhằm theo dõi, đo lường đánh giá hoạt động trên các đại lý đánh giácác mục tiêu, tiêu chí kế hoạch và các kết quả/sản phẩm đầu ra output của từng hoạt động.

- xúc tiến cáchoạt động theo dõi, giám sát, reviews định kỳ, hằng năm, bỗng nhiên xuất trên tất cảcác tuyến.

- tổ chức triển khai sơ kết,tổng kết kế hoạch đúng tiến độ.

5.3. Tổ chức theodõi, tấn công giá:

- Phân công đơn vịlàm mối manh theo dõi và reviews Kế hoạch.

- đồ mưu hoạchtheo dõi đánh giá; xây dựng bộ công cụ, chỉ số theo dõi reviews các mục tiêu,chỉ tiêu của kế hoạch.

- tổ chức sơ kếtgiữa kỳ với tổng kết Kế hoạch.

6. Những bảng biểu, phụ lục kèm theo

Tên chỉ tiêu

Chỉ tiêu do trung ương báo cáo, tiến công giá

Chỉ tiêu vì chưng tỉnh/TP báo cáo, tấn công giá

Mục tiêu 1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chủ yếu quyền, bức tốc phối vừa lòng liên ngành, hoàn thiện các chế độ về phòng, kháng BKLN với RLSKTT

1

100% tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có planer liên ngành phòng, chống BKLN với RLSKTT tiến trình 2022-2025

X

X

2

Ban hành tương đối đầy đủ các quy định, chính sách để kiểm soát yếu tố nguy cơ, dự phòng BKLN và RLSKTT

X

Mục tiêu 2. Giảm thiểu các hành vi nguy hại chính để dự phòng mắc BKLN với RLSKTT

3

90% Trạm Y tế xã, phường, thị xã (gọi bình thường là xã) và các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan thực hiện truyền thông media phòng, chống tai hại của thuốc lá, rượu, bia, đảm bảo an toàn dinh dưỡng phù hợp lý, tăng cường vận hễ thể lực, phát hiện sớm BKLN cùng RLSKTT

X

X

4

Ít tốt nhất 80% fan từ 13 tuổi trở lên trên được media về chống chống mối đe dọa của dung dịch lá, rượu, bia, bảo đảm an toàn dinh dưỡng phù hợp lý, bức tốc vận cồn thể lực phù hợp

X

X

5

Ít tốt nhất 80% tín đồ từ 40 tuổi trở lên được truyền thông, cung cấp thông tin, hướng dẫn để biết theo dõi và quan sát sức khỏe, phát hiện nay sớm BKLN với RLSKTT

X

X

6

Giảm xác suất uống rượu, bia mức nguy hiểm ở nam giới từ 18 tuổi trở lên còn dưới 35%, giảm xác suất hiện uống rượu, bia ở tín đồ 13 đến 17 tuổi còn dưới 20%

X

7

Giảm xác suất hút dung dịch ở phái mạnh từ 15 tuổi trở lên trên còn bên dưới 37%

X

8

Giảm mức tiêu hao muối trung bình của tín đồ từ 18 tuổi trở lên trên còn dưới 7 gam/người/ngày

X

9

Giảm phần trăm thiếu vận động thể lực ở bạn từ 18 tuổi trở lên còn dưới 22%

X

Mục tiêu 3. Tăng tỷ lệ phát hiện, thống trị điều trị, âu yếm người mắc BKLN cùng RLSKTT

Quản lý dự trữ nguy cơ cao, chi phí bệnh:

10

Ít tuyệt nhất 70% người phát hiện bị thừa cân, bụ bẫm được thực hiện các giải pháp tư vấn điều hành và kiểm soát thừa cân, mập mạp phù hợp

X

X

11

Ít độc nhất vô nhị 70% fan phát hiện nguy hại tim mạch được thực hiện các biện pháp làm chủ điều trị dự phòng theo quy định

X

X

12

Ít nhất 1/2 người trường đoản cú 18 tuổi trở lên trên được chọn lọc và can thiệp bớt tác hại cho những người có nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe vị uống rượu, bia

X

X

Sàng lọc, phạt hiện, quản lý điều trị tăng ngày tiết áp:

13

Ít nhất 50% người trưởng thành trong đó 80% bạn từ 40 tuổi trở lên được đo áp suất máu 1 lần/năm để phát hiện nay sớm tăng tiết áp

X

X

14

Ít nhất một nửa người mắc tăng huyết áp được phân phát hiện; 1/2 số tín đồ phát hiện bệnh được làm chủ điều trị theo hướng dẫn chăm môn

X

X

Sàng lọc, phát hiện, làm chủ điều trị đái dỡ đường, tiền đái tháo đường:

15

Ít tuyệt nhất 70% bạn từ 40 tuổi trở lên trên được sàng lọc bởi phiếu review nguy cơ và/hoặc xét nghiệm con đường máu 1 lần/năm nhằm phát hiện nay sớm đái tháo dỡ đường

X

X

16

Ít nhất 55% người mắc đái dỡ đường được vạc hiện với 55% số người phát hiện bệnh dịch được quản lý điều trị theo phía dẫn siêng môn; 30% fan tiền đái túa đường được phát hiện và 1/2 số phát hiện tại được can thiệp dự phòng, điều trị theo hướng dẫn chăm môn

X

X

Sàng lọc, phát hiện, cai quản điều trị bệnh hô hấp mạn tính:

17

Ít duy nhất 60% fan từ 40 tuổi trở lên trên được khám chọn lựa định kỳ 1 lần/năm để khẳng định nguy cơ bệnh hen mạn tính

X

X

18

Ít nhất 1/2 người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính được phát hiện tại ở giai đoạn trước khi có biến triệu chứng và 50% số fan phát hiện căn bệnh được cai quản điều trị theo phía dẫn chăm môn

X

X

19

Ít nhất một nửa người bệnh hen phế cai quản được phát hiện nay ở giai đoạn trước khi có biến hội chứng và một nửa số người phát hiện căn bệnh được chữa bệnh đạt kiểm soát điều hành hen trong số ấy 20% đạt kiểm soát và điều hành hoàn toàn

X

X

Sàng lọc, phát hiện bệnh ung thư:

20

Ít nhất 40% tín đồ thuộc đối tượng người sử dụng sàng lọc được định kỳ lựa chọn ung thư vú, ung thư cổ tử cung với ung thư đại trực tràng theo phía dẫn tuyển lựa từng nhiều loại ung thư

X

X

21

Ít tốt nhất 40% số fan mắc một trong những bệnh ung thư được phát hiện ở giai đoạn sớm (đối với những ung thư nếu được phát hiện sớm có giá trị cải thiện hiệu quả điều trị)

X

Sàng lọc, phân phát hiện, quản lý điều trị rối loạn sức khỏe tâm thần:

22

Ít tuyệt nhất 40% bạn thuộc đối tượng người tiêu dùng sàng lọc được định kỳ sàng lọc một vài rối loạn sức khỏe tâm thần theo phía dẫn sàng lọc từng bệnh

X

X

23

Phát hiện nay được tối thiểu 70% người mắc tinh thần phân liệt và hễ kinh, một nửa người mắc trầm cảm, 30% fan bị sa bớt trí tuệ và một số rối loạn tâm thần khác

X

X

24

Quản lý điều trị ít nhất 80% tín đồ bệnh tinh thần phân liệt, 70% fan bệnh rượu cồn kinh và 50% người dịch trầm cảm đã có phát hiện

X

X

Mục tiêu 4. Phát triển, nâng cấp năng lực khối hệ thống để bảo vệ cung cấp thương mại & dịch vụ phòng, phòng BKLN và RLSKTT

25

85% tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có đại lý phòng, phòng ung thư nhằm triển khai thực hiện dự phòng, vạc hiện, chẩn đoán và quản lý điều trị dịch ung thư

X

X

26

Ít tuyệt nhất 70% số huyện và tương tự (sau đây gọi bình thường là huyện) gồm cơ sở y tế thực thi khám, chẩn đoán, cai quản điều trị bệnh dịch phổi ùn tắc mạn tính và hen truất phế quản theo quy định

X

X

27

95% số Trung trung ương Y tế huyện thực thi khám, chẩn đoán, thống trị điều trị tăng ngày tiết áp cùng đái cởi đường theo quy định

X

X

28

95% Trạm Y tế xã thực hiện khám bệnh, chữa căn bệnh có ít nhất 3 nhóm thuốc điều trị căn bệnh tăng máu áp, 2 team thuốc điều trị căn bệnh đái cởi đường và tất cả thuốc rất cần thiết cho điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản theo danh mục quy định

X

X

29

95% số Trạm Y tế xã thực hiện dự phòng, phân phát hiện, làm chủ điều trị tăng máu áp, đái tháo đường và các BKLN khác theo quy định

X

X

30

100% số huyện gồm cơ sở y tế thực hiện quản lý cấp thuốc điều trị cho người bệnh tâm thần phân liệt và đụng kinh; 60% số huyện tất cả cơ sở y tế thực hiện chẩn đoán, điều trị, làm chủ cấp thuốc cho những người bệnh trầm cảm và một nửa số huyện gồm cơ sở y tế thực hiện làm chủ cấp thuốc điều trị cho tất cả những người mắc một trong những rối loạn sức khỏe tâm thần khác

X

X

31

100% số Trạm Y tế xã thực hiện thống trị cấp thuốc điều trị cho người bệnh tinh thần phân liệt và hễ kinh; 50% số Trạm Y tế xã cai quản cấp dung dịch điều trị cho người bệnh trầm cảm

X

X

32

100% cán cỗ y tế triển khai công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm, rối loạn sức mạnh tâm thần những tuyến được huấn luyện và đào tạo tập huấn về dự phòng, giám sát, phạt hiện, quản lý, chẩn đoán, điều trị dịch theo quy định

X

X

Mục tiêu 5. Phân phát triển khối hệ thống giám sát, làm chủ thông tin, thống kê báo cáo bệnh ko lây nhiễm, rối loạn sức mạnh tâm thần và những yếu tố nguy cơ

33

Tổ chức điều tra khảo gần cạnh để thu thập, ra mắt số liệu về những yếu tố nguy hại phổ phát triển thành của căn bệnh không lan truyền 5 năm/1 lần

X

34

X

35

100% Trạm Y tế xóm và những cơ sở y tế liên quan thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê báo cáo đầy đủ kết quả dự phòng, vạc hiện, thống trị điều trị và lý do tử vong do các bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức mạnh tâm thần theo quy định

X

X

36

95% cán bộ đầu mối giám sát, thống kê báo cáo các tuyến được tập huấn về giám sát, quản lý thông tin, thống kê report bệnh không lây nhiễm cùng rối loạn sức mạnh tâm thần theo quy định

X

X

Tên mục tiêu/chỉ tiêu

Khái niệm, phương pháp tính

Nguồn số liệu

Trung ương báo cáo, tấn công giá

Tỉnh/TP báo cáo, đánh giá

Mục tiêu 1

1

100% tỉnh, tp trực thuộc trung ương có planer liên ngành phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025

Khái niệm: Tỉnh đầu tư phòng, chống căn bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức mạnh tâm thần quy trình tiến độ 2021-2025 được ubnd tỉnh phê phê chuẩn và cấp cho ngân sách

Báo cáo những địa phương

X

X

2

Ban hành khá đầy đủ các quy định, chính sách để kiểm soát và điều hành yếu tố nguy cơ, dự phòng BKLN và rối loạn sức mạnh tâm thần

Báo cáo những đơn vị

X

Mục tiêu 2

3

90% Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (gọi bình thường là xã) và các cơ quan, đơn vị liên quan lại thực hiện truyền thông media phòng, chống tác hại của dung dịch lá, rượu, bia, bảo đảm an toàn dinh dưỡng thích hợp lý, tăng cường vận rượu cồn thể lực, phát hiện nay sớm căn bệnh không lây nhiễm với rối loạn sức mạnh tâm thần

Khái niệm: phần trăm % trạm y tế xã và đơn vị chức năng liên quan liêu thực hiện media phòng chống các yếu tố nguy cơ, phát hiện sớm BKLN và RLSKTT tính trong tổng thể trạm y tế xã, phường và đơn vị chức năng liên quan lại trong một khoanh vùng và thời gian xác minh

Cách tính:

Tử số: Số trạm y tế làng mạc và đơn vị chức năng liên quan tất cả thực hiện truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá, rượu, bia, dinh dưỡng không phù hợp lý, thiếu vận chuyển thể lực, phát hiện tại sớm trên trạm y tế cùng tại cộng đồng (thực hiện ít nhất 3 trong các các biện pháp sau: (1) truyền thông trên loa truyền thanh, (2) thăm hộ gia đình, (3) nói chuyện/sinh hoạt cùng đồng, (4) cấp phát tờ rơi, (5) treo áp phích) vào một quanh vùng và thời gian xác minh Mẫu số: toàn bô xã, phường tại cùng khu vực trong cùng khoảng chừng thời gian

- Điều tra điều tra

- report của các đơn vị

X

X

4

Ít nhất 80% người từ 13 tuổi trở lên trên được truyền thông về chống chống hiểm họa của dung dịch lá, rượu, bia, đảm bảo dinh dưỡng phù hợp lý, tăng tốc vận động thể lực phù hợp

Khái niệm: phần trăm % tín đồ ≥13 tuổi được truyền thông media về phòng chống những yếu tố nguy cơ tiềm ẩn BKLN và RLSKTT tính trong tổng số bạn ≥13 tuổi vào một khu vực và thời gian xác minh

Cách tính:

Tử số: Số bạn ≥13 tuổi được hỗ trợ thông tin/truyền thông về các tai hại chính của thuốc lá lá, uống rượu, bia, dinh dưỡng chưa phù hợp lý, thiếu vận tải thể lực và những biện pháp để phòng, chống tối thiểu 1 lần trong thời gian Mẫu số: Tổng số người ≥13 tuổi tại cùng khu vực trong cùng khoảng chừng thời gian

Điều tra, khảo sát

X

X

5

Ít duy nhất 80% bạn từ 40 tuổi trở lên trên được truyền thông, cung cấp thông tin, hướng dẫn để biết theo dõi sức khỏe, phát hiện nay sớm dịch không lây nhiễm và rối loạn sức mạnh tâm thần

Khái niệm: xác suất % người ≥40 tuổi được truyền thông, cung ứng thông tin, khuyên bảo để biết theo dõi sức khỏe, phát hiện tại sớm BKLN cùng RLSKTT tính trong số người ≥40 tuổi của một khoanh vùng và thời gian xác định

Cách tính:

Tử số: Số bạn ≥ 40 tuổi được truyền thông, cung ứng thông tin, hướng dẫn để biết quan sát và theo dõi sức khỏe, phát hiện tại sớm BKLN cùng RLSKTT ít nhất 1 lần/năm

Mẫu số: Tổng số bạn ≥40 tuổi trên cùng khoanh vùng trong thuộc thời gian

Điều tra, khảo sát

X

X

6

Giảm phần trăm uống rượu, bia mức nguy hiểm ở phái mạnh từ 18 tuổi trở lên còn dưới 35%

Khái niệm: tỷ lệ % fan từ 18 tuổi trở lên bao gồm uống rượu, bia sinh hoạt mức nguy khốn tính trong tổng số tín đồ ≥18 tuổi vào một quanh vùng và thời hạn xác định

Cách tính:

Tử số: Số fan từ 18 tuổi trở lên trên uống rượu, bia ngơi nghỉ mức nguy khốn (có tối thiểu 1 lần trong 30 trong ngày hôm qua uống ≥6 đơn vị chức năng cồn (1 đơn vị cồn tương tự với 10 gam đụng nguyên chất)

Mẫu số: Tổng số người ≥18 tuổi tại cùng khu vực trong cùng thời gian

Điều tra khảo sát

X

6a

Giảm phần trăm hiện uống rượu, bia ở bạn 13 đến 17 tuổi còn bên dưới 20%

Khái niệm: Tỷ lệ % bạn 13-17 tuổi hiện gồm uống rượu, bia tính vào tổng số bạn 13-17 tuổi của một khu vực và trong thời hạn xác định

Cách tính:

Tử số: Số bạn 13-17 tuổi gồm uống rượu, bia ít nhất 1 lần vào 30 ngày qua

Mẫu số: Tổng số bạn 13-17 tuổi vào cùng khu vực và thời gian

Điều tra khảo sát

X

7

Giảm xác suất hút dung dịch ở phái nam từ 15 tuổi trở lên trên còn dưới 37%

Khái niệm: tỷ lệ % bạn ≥15 tuổi hiện tại hút dung dịch tính trong số người cùng độ tuổi trong một khu vực và thời gian xác định

Cách tính:

Tử số: Số bạn ≥15 tuổi hiện nay đang hút thuốc mỗi ngày hoặc hút thuốc thỉnh phảng phất trong một khoanh vùng và thời hạn xác định

Mẫu số: Tổng số người ≥15 tuổi trong cùng quanh vùng và thời gian

Điều tra khảo sát

X

8

Giảm mức tiêu thụ muối vừa đủ của tín đồ từ 18 tuổi trở lên trên còn bên dưới 7 gam/người/ngày

Khái niệm: Số gam muối hạt tiêu thụ vừa phải trên bạn trong một ngày ở những người ≥18 tuổi

Cách tính:

Tử số: Tổng lượng natri trong chủng loại nước tiểu của tất khắp cơ thể ≥18 tuổi gia nhập điều tra

Mẫu số: Tổng số tín đồ ≥18 tuổi thâm nhập điều tra

Điều tra khảo sát

X

9

Giảm xác suất thiếu vận động thể lực ở fan từ 18 tuổi trở lên trên còn dưới 22%

Khái niệm: xác suất % fan ≥18 tuổi không thỏa mãn nhu cầu được cả 3 tiêu chí sau: (1) di chuyển thể lực cường độ trung bình ≥150 phút/tuần; (2) vận động thể lực cường chiều cao ≥75 phút/tuần; (3) nút tiêu hao năng lượng ≥600MET tính trong các người cùng độ tuổi trong một khu vực và thời hạn xác định

Cách tính:

Tử số: bạn ≥18 tuổi không đáp ứng được cả 3 tiêu chuẩn nêu trên

Mẫu số: Tổng số bạn ≥18 tuổi vào cùng khu vực và thời gian

Điều tra khảo sát

X

Mục tiêu 3

Quản lý dự phòng nguy cơ cao, chi phí bệnh:

10

Ít độc nhất vô nhị 70% người phát hiện nay bị quá cân, béo múp được tiến hành các giải pháp tư vấn kiểm soát thừa cân, béo tròn phù hợp

Khái niệm: xác suất % người thừa cân, béo tốt được thực hiện các giải pháp tư vấn kiểm soát điều hành thừa cân, béo phệ tính trong những người được phát hiện nay thừa cân, béo phệ của một khu vực và thời hạn xác định

Cách tính:

Tử số: bạn phát hiện nay bị vượt cân, béo bệu được thực hiện ít tốt nhất 1 phương án tư vấn kiểm soát điều hành thừa cân, bụ bẫm của một khoanh vùng và thời hạn xác định

Mẫu số: Tổng số tín đồ được phát hiện thừa cân, mập mạp tại cùng khu vực trong thuộc thời gian

- Điều tra khảo sát

- report các 1-1 vị

X

X

11

Ít nhất 70% tín đồ phát hiện nguy cơ tim mạch được thực hiện các biện pháp cai quản điều trị dự trữ theo quy định

Khái niệm: Tỷ lệ % tín đồ có nguy cơ tim mạch cao được điều trị bởi thuốc và tư vấn (bao bao gồm cả kiểm soát điều hành đường huyết) để ngăn ngừa cơn đau tim và đột nhiên quỵ tính trong số người có nguy cơ tiềm ẩn tim mạch cao trong một quanh vùng và thời hạn xác định.

Người nguy hại tim mạch cao: là fan 40 tuổi trở lên có nguy cơ tiềm ẩn tim mạch 10 năm tới to hơn 30% (đánh giá bởi Biểu thiết bị dự báo nguy cơ tiềm ẩn của WHO hoặc tương đương), bao hàm cả mọi người đang có bệnh tim mạch.

Cách tính:

Tử số: số bạn có nguy cơ tim mạch cao được điều trị bởi thuốc và support để ngăn ngừa cơn nhức tim và bỗng nhiên quỵ

Mẫu số: số người có nguy cơ tiềm ẩn tim mạch cao phát hiện tại khu vực trong cùng thời gian.

- Điều tra khảo sát

- báo cáo các đối kháng vị

X

X

12

Ít nhất 1/2 người từ bỏ 18 tuổi trở lên được gạn lọc và can thiệp sút tác hại cho người có nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia

Khái niệm: phần trăm % bạn ≥18 tuổi được chọn lựa và can thiệp giảm mối đe dọa do uống rượu, bia tính trong số người ≥18 tuổi trong một khu vực và thời gian xác định

Cách tính:

Tử số: Số tín đồ người ≥18 tuổi được chọn lựa và can thiệp giảm tai hại do uống rượu, bia ít nhất 1 lần/năm

Mẫu số: Tổng số fan ≥18 tuổi trên cùng khu vực trong cùng khoảng tầm thời gian

(Thực hiện chọn lựa và can thiệp bớt tác hại cho những người có nguy hại sức khỏe vày uống rượu, bia theo hướng dẫn của bộ Y tế)

- report của những đơn vị

- Điều tra, khảo sát

X

X

Sàng lọc, vạc hiện, quản lý điều trị tăng máu áp:

13

Ít nhất 1/2 người trưởng thành và cứng cáp trong kia 80% bạn từ 40 tuổi trở lên trên được đo áp suất máu 1 lần/năm để phát hiện sớm tăng ngày tiết áp

Khái niệm: phần trăm % bạn ≥18 tuổi và người ≥40 tuổi được đo máu áp định kỳ để phát hiện nay sớm tăng áp suất máu tính trong các người cùng độ tuổi vào một khoanh vùng và thời gian xác định

Cách tính:

Tử số: Số tín đồ ≥18 tuổi (hoặc số tín đồ ≥40 tuổi) được đo ngày tiết áp ít nhất 1 lần trong năm

Mẫu số: Tổng số tín đồ ≥18 tuổi (hoặc tổng số bạn ≥40 tuổi) tại cùng quanh vùng trong cùng khoảng chừng thời gian

- report của các đơn vị

- Điều tra khảo sát

X

X

14

Ít nhất 1/2 người mắc tăng huyết áp được vạc hiện

Khái niệm: phần trăm % người mắc bệnh tăng áp suất máu được phát hiện tính vào tổng số fan cùng lứa tuổi trong một quanh vùng và thời hạn xác định

(Nội dung chẩn đoán phạt hiện: theo hướng dẫn của cục Y tế)

Cách tính:

Tử số: Số tín đồ mắc tăng áp suất máu được phát hiện

Mẫu số: Tổng số tín đồ hiện mắc tăng huyết áp của khu vực đó trong cùng thời gian

(Mẫu số: Tổng số bạn hiện mắc tăng huyết áp được ước tính dựa trên xác suất hiện mắc tăng huyết áp qua điều tra xã hội gần nhất tại địa phương, trường hòa hợp không có khảo sát tương tự tại địa phương thì có thể ước tính qua điều tra quốc gia gần nhất)

- báo cáo của các đơn vị

- Điều tra, khảo sát

X

X

14a

Ít nhất 1/2 số tín đồ phát hiện dịch được quản lý điều trị theo hướng dẫn siêng môn

Khái niệm: Tỷ lệ % người mắc tăng tiết áp đã được cai quản điều trị tính trong các người được phát hiện tại tăng áp suất máu trong một quanh vùng và thời gian khẳng định (Nội dung quản lý điều trị: theo hướng dẫn của cục Y tế)

Cách tính:

Tử số: Số fan mắc tăng ngày tiết áp vẫn được cai quản điều trị

Mẫu số: Tổng số bạn mắc tăng huyết áp được phân phát hiện/ghi nhấn của khu vực đó trong thuộc thời gian

- report của các đơn vị

- Điều tra, khảo sát

X

X

Sàng lọc, vạc hiện, thống trị điều trị đái tháo dỡ đường, tiền đái cởi đường:

15

Ít tốt nhất 70% bạn từ 40 tuổi trở lên trên được sàng lọc bởi phiếu review nguy cơ và/hoặc xét nghiệm mặt đường máu 1 lần/năm nhằm phát hiện nay sớm đái tháo đường

Khái niệm: tỷ lệ % người ≥40 tuổi được gạn lọc đái cởi đường tối thiểu 1 lần/năm tính trong những người cùng độ tuổi vào một khu vực và thời hạn xác định

Cách tính:

Tử số: Số fan ≥40 tuổi được sàng lọc bởi phiếu reviews nguy cơ đái túa đường và/hoặc bằng xét nghiệm con đường máu ít nhất 1 lần/năm

Mẫu số: Tổng số bạn ≥40 tuổi tại cùng khu vực trong thuộc thời gian

- báo cáo của các đơn vị

- Điều tra khảo sát

X

X

16

Ít tuyệt nhất 55% fan mắc đái tháo đường được phát hiện nay và ít nhất 30% bạn tiền đái túa đường được phát hiện

Khái niệm Tỷ lệ % người mắc đái cởi đường/mắc tiền đái cởi đường được phát hiện tính trong các người hiện nay mắc đái toá đường/tiền đái túa đường vào một khu vực và thời gian xác định (Nội dung chẩn đoán phân phát hiện: theo phía dẫn của bộ Y tế)

Cách tính:

Tử số: Số người mắc đái toá đường/tiền đái dỡ đường được phát hiện

Mẫu số: Tổng số bạn hiện mắc đái toá đường/mắc tiền đái tháo đường của khu vực đó trong thuộc thời gian

(Mẫu số: Tổng số người hiện mắc đái toá đường/mắc tiền đái tháo đường được mong tính dựa trên tỷ lệ hiện mắc đái tháo đường/tiền đái toá đường qua điều tra cộng đồng gần tốt nhất tại địa phương, trường phù hợp không có điều tra tương tự trên địa phương thì có thể ước tính qua điều tra non sông gần nhất)

- report của các đơn vị

- Điều tra, khảo sát

X

X

16a

Ít độc nhất 55% số tín đồ phát hiện nay đái túa đường được cai quản điều trị và 50% người chi phí đái tháo dỡ đường phát hiện được can thiệp dự phòng, điều trị theo phía dẫn siêng môn

Khái niệm: Tỷ lệ % tín đồ mắc đái túa đường/tiền đái tháo đường đã được thống trị điều trị tính trong số người đái tháo đường/tiền đái tháo dỡ đường được phát hiện trong một khu vực và thời gian khẳng định (Nội dung quản lý điều trị: theo phía dẫn của bộ Y tế)

Cách tính:

Tử số: Số tín đồ phát hiện mắc đái tháo đường/tiền đái toá đường sẽ được cai quản điều trị

Mẫu số: Tổng số tín đồ mắc đái dỡ đường/tiền đái dỡ đường được vạc hiện/ghi nhận của quanh vùng đó trong thuộc thời gian

- báo cáo của các đơn vị

- Điều tra, khảo sát

X

X

Sàng lọc, phân phát hiện, thống trị điều trị bệnh hô hấp mạn tính:

17

Ít độc nhất vô nhị 60% fan từ 40 tuổi trở lên được khám chắt lọc định kỳ 1 lần/năm để xác minh nguy cơ bệnh hen phế quản mạn tính

Khái niệm: phần trăm % fan ≥40 tuổi được gạn lọc phát hiện tại sớm bệnh hen suyễn mạn tính ít nhất 1 lần/năm tính trong các người thuộc độ tuổi vào một khu vực và thời gian xác định

Cách tính:

Tử số: Số người ≥40 tuổi được khám gạn lọc và/hoặc đo lưu lượng đỉnh nhằm phát hiện nay sớm bệnh phế quản mạn tính ít nhất 1 lần/năm

Mẫu số: Tổng số fan ≥40 tuổi tại cùng khu vực trong cùng thời gian

- report của những đơn vị

- Điều tra khảo sát

X

X

18

Ít nhất 1/2 người mắc căn bệnh phổi ùn tắc mạn tính được phát hiện nay ở giai đoạn trước khi có đổi thay chứng

Khái niệm: Tỷ lệ % bạn mắc BPTNMT được phát hiện ở giai đoạn trước khi có tâm phế mạn và/hoặc suy thở mạn tính tính trong các người được phát hiện nay mắc BPTNMT

Cách tính:

Tử số: Số ca bệnh được phát hiện tại mắc BPTNMT trước khi có biến hội chứng tại những Phòng cai quản lý

Mẫu số: tổng số ca mắc BPTNMT phát hiện tại tại những Phòng cai quản trong cùng khu vực và thời gian

Báo cáo của những đơn vị

X

X

18a

Ít nhất một nửa số fan phát hiện tại mắc dịch phổi tắc nghẽn mạn tính được quản lý điều trị theo hướng dẫn chuyên môn

Khái niệm: Tỷ lệ % tín đồ mắc BPTNMT được thống trị điều trị theo phía dẫn chẩn đoán với điều trị của cục Y tế tính trong các người được phát hiện nay mắc BPTNMT

Cách tính:

Tử số: Số người bị bệnh phát hiện nay mắc BPTNMT được điều trị theo như đúng hướng dẫn trình độ chuyên môn tại các phòng quản lí lý

Mẫu số: tổng thể ca mắc BPTNMT phát hiện tại tại những Phòng làm chủ trong cùng khu vực và thời gian

Báo cáo của những đơn vị

X

X

19

Ít nhất 1/2 người bệnh hen phế quản phế quản lí được phát hiện nay ở giai đoạn trước khi có thay đổi chứng

Khái niệm: Tỷ lệ % bạn mắc HPQ được phát hiện tại ở giai đoạn trước lúc có biến triệu chứng (kiểm kiểm tra hen không để lộ diện các cơn hen phế quản nặng kịch phát khiến tổn thương băng thông khí, suy hô hấp và tử vong liên quan đến hen) tính trong số người được phát hiện nay mắc HPQ

Cách tính:

Tử số: Số ca bệnh được phát hiện nay mắc HPQ trước lúc có biến chứng tại các Phòng cai quản lý

Mẫu số: tổng số ca mắc HPQ phát hiện tại tại những Phòng làm chủ trong cùng quanh vùng và thời gian

Báo cáo của các đơn vị

X

X

19a

Ít nhất 1/2 số bạn phát hiện hen hô hấp được khám chữa đạt kiểm soát hen trong các số ấy 20% đạt kiểm soát và điều hành hoàn toàn

Khái niệm: Tỷ lệ % fan mắc HPQ được thống trị điều trị đạt kiểm soát hen/đạt kiểm soát và điều hành hen hoàn toàn tính trong số người HPQ được phạt hiện

(đánh giá đạt kiểm soát và điều hành hen/ đạt kiểm soát điều hành hen hoàn toàn: theo phía dẫn trình độ chuyên môn của bộ Y tế)

Cách tính:

Tử số: Số bệnh nhân mắc HPQ được điều trị đạt điều hành và kiểm soát hen/đạt điều hành và kiểm soát hen trọn vẹn tại các Phòng quản lý

Mẫu số: tổng thể ca mắc HPQ phát hiện nay tại những Phòng làm chủ trong cùng khu vực và thời gian

Báo cáo của các đơn vị

X

X

Sàng lọc, vạc hiện bệnh dịch ung thư:

20

Ít tuyệt nhất 40% fan thuộc đối tượng người dùng sàng thanh lọc được định kỳ chọn lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư đại trực tràng theo hướng dẫn lựa chọn từng loại ung thư

Khái niệm: phần trăm % người được lựa chọn định kỳ nhằm phát hiện nay sớm ung thư ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đại trực tràng tính trong những những người thuộc diện lựa chọn ung thư vào một khoanh vùng và thời hạn xác định

Cách tính:

Tử số: Số fan được định kỳ lựa chọn để phát hiện nay sớm ung thư (ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đại trực tràng)

Mẫu số: Tổng số fan thuộc diện sàng lọc tại cùng khoanh vùng trong cùng khoảng tầm thời gian

(Người nằm trong diện sàng lọc, tần suất sàng thanh lọc và biện pháp sàng lọc: được xác minh tùy theo từng các loại sàng lọc ung thư theo phía dẫn của cục Y tế)

- report của những đơn vị

- Điều tra khảo sát

X

X

21

Ít nhất 40% số người mắc một trong những bệnh ung thư được phát hiện tại ở giai đoạn sớm (đối cùng với những bệnh ung thư nếu được phát hiện tại sớm có mức giá trị cải thiện hiệu quả điều trị)

Khái niệm: xác suất % người được chẩn đoán mắc ung thư ở quy trình tiến độ sớm tính trong những những người được chẩn đoán mắc ung thư trong một khu vực và thời gian xác định

Cách tính:

Tử số: Số bạn được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn sớm

Mẫu số: Tổng số tín đồ được chẩn đoán mắc ung thư trong cùng khoanh vùng và thời gian

(Tiêu chuẩn phát hiện/chẩn đoán sớm: được xác minh theo từng nhiều loại ung thư theo phía dẫn của bộ Y tế)

- report của các đơn vị

- Điều tra khảo sát/ghi nhận

X

Sàng lọc, phạt hiện, quản lý điều trị rối loạn sức khỏe tâm thần:

22

Ít nhất 40% fan thuộc đối tượng người dùng sàng thanh lọc được thời hạn sàng lọc một vài rối loạn sức khỏe tâm thần theo hướng dẫn chọn lọc từng bệnh

Khái niệm: phần trăm % fan được chọn lựa định kỳ nhằm phát hiện nay sớm một số trong những rối loạn tâm thần và sa giảm trí tuệ tính trong số những bạn thuộc diện chắt lọc trong một khoanh vùng và thời hạn xác định

Cách tính:

Tử số: Số tín đồ được định kỳ thực hiện trắc nghiệm và/hoặc khám chọn lọc để phát hiện nay rối loạn sức khỏe tâm thần cùng sa giảm trí tuệ

Mẫu số: Tổng số fan thuộc diện tuyển lựa tại cùng quanh vùng trong cùng khoảng thời gian

(Đối tượng ở trong diện chắt lọc được khẳng định tùy theo từng thể bệnh)

- báo cáo của những đơn vị

- Điều tra, khảo sát

X

X

23

Phát hiện nay được ít nhất 70% người mắc tâm thần phân liệt và cồn kinh, 50% người mắc trầm cảm, 30% người bị sa giảm trí tuệ và một số trong những rối loạn tâm thần khác

Khái niệm: Tỷ lệ % tín đồ mắc tinh thần phân liệt, cồn kinh, trầm cảm, sa sút trí tuệ được phát hiện tính trong tổng số fan hiện mắc bệnh tương ứng trong một khu vực và thời gian xác định

Nội dung chẩn đoán phát hiện nay từng bệnh: theo phía dẫn của bộ Y tế

Cách tính:

Tử số: Số tín đồ mắc căn bệnh được phát hiện nay phân theo từng thể bệnh: tinh thần phân liệt, động kinh, trầm cảm, sa sút trí tuệ

Mẫu số: Tổng số người hiện mắc căn bệnh phân theo từng thể bệnh tương ứng: tâm thần phân liệt, cồn kinh, trầm cảm, sa bớt trí tuệ của khu vực đó trong cùng thời gian

(Mẫu số: Tổng số người hiện mắc từng loại xôn xao tâm thần được cầu tính dựa trên phần trăm hiện mắc qua điều tra cộng đồng gần nhất tại địa phương, trường phù hợp không có điều tra tương tự trên địa phương thì có thể ước tính qua điều tra non sông gần nhất)

Báo cáo của những đơn vị

X

X

24

Quản lý điều trị tối thiểu 80% bạn bệnh tinh thần phân liệt, 70% tín đồ bệnh đụng kinh và 1/2 người căn bệnh trầm cảm đã được phát hiện

Khái niệm: Tỷ lệ % tín đồ mắc tâm thần phân liệt, cồn kinh, trầm tính được thống trị điều trị tính trong những người mắc tinh thần phân liệt, hễ kinh, trầm

cảm được phân phát hiện phân chia theo từng căn bệnh trong một khu vực và thời hạn xác định. (Nội dung cai quản điều trị từng bệnh: theo phía dẫn của bộ Y tế).

Cách tính:

Tử số: Số người mắc phân tách theo từng bệnh dịch (tâm thần phân liệt, hễ kinh, trầm cảm) được cai quản điều trị

Mẫu số: Tổng số người mắc phân tách theo từng bệnh (tâm thần phân liệt, đụng kinh, trầm cảm) được phát hiện của khu vực đó trong cùng thời gian

Báo cáo của các đơn vị

X

X

Mục tiêu 4

25

85% tỉnh, tp trực thuộc tw có các đại lý phòng, kháng ung thư nhằm triển khai tiến hành dự phòng, phạt hiện, chẩn đoán và quản lý điều trị bệnh dịch ung thư

Khái niệm: Tỷ lệ % tỉnh, tp trực thuộc trung ương có cơ sở phòng, kháng ung thư triển khai vận động dự phòng, vạc hiện, chẩn đoán và làm chủ điều trị các bệnh ung thư tính trong tổng số tỉnh, thành phố

Cách tính:

Tử số: Số tỉnh, thành phố có ít nhất 1 cơ sở phòng, kháng ung thư triển khai chuyển động dự phòng, phát hiện, chẩn đoán và thống trị điều trị dịch ung thư

Mẫu số: tổng thể tỉnh, tp trực thuộc trung ương

Báo cáo của các đơn vị

X

26

Ít tuyệt nhất 70% số huyện và tương tự (gọi phổ biến là huyện) có cơ sở y tế tiến hành khám, chẩn đoán, thống trị điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cùng hen truất phế quản theo quy định

Khái niệm: Tỷ lệ % huyện có cơ sở y tế khám, chẩn đoán, quản lý điều trị bệnh dịch phổi ùn tắc mạn tính cùng hen truất phế quản theo công cụ tính vào tổng số thị trấn của một quanh vùng và thời hạn xác định

Cách tính:

Tử số: Số thị trấn có tối thiểu 1 cơ sở y tế triển khai khám, chẩn đoán, thống trị điều trị bệnh dịch phổi tắc nghẽn mạn tính cùng hen phế truất quản

Mẫu số: Tổng số thị trấn và tương tự trong cùng khu vực và thời gian

Báo cáo của những đơn vị

X

X

27

95% số Trung trọng điểm Y tế huyện thực thi khám, chẩn đoán, thống trị điều trị tăng huyết áp với đái dỡ đường theo quy định.

Khái niệm: Tỷ lệ % Trung trung khu Y tế huyện thực thi khám, chẩn đoán, quản lý điều trị tăng ngày tiết áp cùng đái dỡ đường theo chính sách tính trong tổng số trung tâm y tế huyện của một khu vực vực

Cách tính:

Tử số: Số Trung trọng điểm Y tế huyện thực hiện khám, chẩn đoán, quản lý điều trị tăng ngày tiết áp với đái dỡ đường theo quy định

Mẫu số: tổng số trung trung ương y tế huyện có tác dụng dự phòng cùng khám, chữa dịch trong cùng khu vực và thời gian

Báo cáo của những đơn vị

X

X

28

95% Trạm Y tế xã triển khai khám bệnh, chữa bệnh dịch có ít nhất 3 đội thuốc điều trị bệnh tăng tiết áp, 2 nhóm thuốc điều trị bệnh đái tháo dỡ đường và bao gồm thuốc cần thiết cho điều trị dịch phổi tắc nghẽn mạn tính cùng hen phế quản theo danh mục quy định

Khái niệm: Tỷ lệ % Trạm Y tế xã triển khai khám bệnh, chữa bệnh bao gồm sẵn tối thiểu 3 đội thuốc điều trị căn bệnh tăng huyết áp, có tối thiểu 2 nhóm thuốc điều trị dịch đái dỡ đường, có thuốc cần thiết cho điều trị căn bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế truất quản theo danh mục quy định tính trong tổng cộng Trạm Y tế triển khai khám chữa bệnh tình của một khoanh vùng và thời hạn xác định.

Xem thêm: Những Cách Chữa Bệnh Nấc Cụt Liên Tục, Làm Sao Cho Hết? Mách Bạn Mẹo Hay Chữa Nấc Cụt Cho Người Lớn Tuổi

Cách tính:

Tử số: Số Trạm Y tế xã tiến hành khám bệnh, chữa bệnh chia theo từng loại: tất cả 3 nhóm thuốc điều trị căn bệnh tăng tiết áp; tất cả 2 đội thuốc điều trị dịch đái toá đường; bao gồm thuốc cần thiết điều trị BPTNMT cùng HPQ theo hạng mục quy định

Mẫu số: tổng cộng Trạm Y tế xã triển khai khám bệnh, chữa dịch trong cùng khoanh vùng và thời gian

Báo cáo của các đơn vị

X

X

29

95% số Trạm Y tế xã thực hiện dự phòng, phát hiện, cai quản điều trị tăng máu áp, đái tháo dỡ đường và các bệnh ko lây nhiễm không giống theo quy định

Khái niệm: Tỷ lệ % Trạm Y tế xã thực hiện dự phòng, phân phát hiện, quản lý điều trị tối thiểu hai trong các các bệnh tăng tiết áp, đái dỡ đường, bệnh dịch phổi tắc nghẽn mạn tính, hen hô hấp tính trong tổng số Trạm Y tế của một khu vực và thời hạn xác định.

Cách tính:

Tử số: Số Trạm Y tế xã triển khai dự phòng, phạt hiện, quản lý điều trị tăng ngày tiết áp, đái túa đường và những bệnh không lây nhiễm không giống theo quy định

Mẫu số: tổng cộng Trạm Y tế làng có tiến hành khám chữa căn bệnh tron

kimsa88
cf68