Luận Cương Chính Trị Tháng 10/1930 Của Đảng Coi Vấn Đề Thổ Địa Cách Mạng Là Cái Cốt Của

     
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016Kích94.08 Kb.

Bạn đang xem: Luận cương chính trị tháng 10/1930 của đảng coi vấn đề thổ địa cách mạng là cái cốt của

#12864Điều phía trang này:

Câu 4: trình diễn nội dung luận cương thiết yếu trị (10/1930) từ đó chỉ ra hạn chế lịch sử vẻ vang của cưng cửng lĩnh này?

THÁNG 12 2

Posted by peter020787

v Ni dung ca lun cương lĩnh chủ yếu tr tháng 10/1930

Phương hướng kế hoạch của CMVN: “Tiến hành tư sản dân quyền CM, sau khi chiến thắng tiến tới phát triển bỏ qua giai đoạn tư bản mà tranh đấu thẳng lên con phố XHCN”

Nhiệm vụ của CM bốn sản dân quyền: Đánh đổ các di tích phong liến, tiến công đổ mọi cách bóc lột, tấn công đổ thực dân Pháp làm Đông Dương hoàn toàn toàn tự do “trong đó sự việc thổ địa là loại cốt lõi của CMTSDQ”

Lực lượng CM: ách thống trị CN & kẻ thống trị nông dân là hễ lực chủ yếu của CM, còn những tầng lớp bóc lột theo đế quốc tiểu tứ sản thì vị dự, trí thức phải hăng hái tham gia phòng đế quốc lúc đầu chỉ gần như trí thức thất nghiệp và những thành phần lao khổ đô thị new theo CM

Phương pháp CM: Đảng phải sẵn sàng cho quần chúng về “con đường võ trang bạo động” với “phải theo đúng khuôn phép công ty binh” tấn công đổ cơ quan chính phủ địch nhân, giành chính quyền

Về quan hệ nam nữ quốc tế: CMVN là 1 bộ phận của CMTG nên đoàn kết với vô sản TG thứ nhất là vô sản Pháp và phong trào CM nằm trong địa để bức tốc lực lượng của mình

Về Đảng: Phải có 1 Đảng với mặt đường lối chủ yếu trị đúng, kỉ luật pháp tập trung liên hệ mật thiết cùng với quần bọn chúng lấy nhà nghĩa Mác – Lenin làm cho gốc thì lãnh đạo bắt đầu đạt mục đích ở đầu cuối là cn cộng sản

* nhấn xét:

Bản luận cương cứng đã khẳng định lại nhiều vụ việc mà cương cứng lĩnh đã nêu ra: đường lối biện pháp mạng, lực lượng giải pháp mạng, câu kết quốc tế, vai trò chỉ huy của Đảng. Luận cương cứng của è Phú tất cả những điểm lưu ý tạo hơn hẳn như đã đề ra phương pháp cách mạng, hình thức Đảng của chủ nghĩa Mác-Lênin.

ü Ưu đim:

Luận cưng cửng 10/1930 làm thâm thúy nhiều sự việc thuộc về kế hoạch của CMVN nhưng mà cương lĩnh 2/1930 đang nêu

 Hn chế:

- Luận cương đang không vạch ra được đâu là mâu thuẫn chủ yếu hèn của xóm hội ở trong địa coi trọng sự việc chống phong con kiến không phù hợp với bí quyết mạng Việt Nam.

- Không đưa ra được côn trùng liên minh dân tộc và thống trị rộng rãi trong cuộc chiến tranh dân tộc và bầy tay sai.

- Đánh giá bán không đúng vai trò địa điểm của các ách thống trị tầng lớp khác cho nên không lôi kéo được bộ phận có ý thức yêu nước.

Nguyên nhân dn đến hn chế ca Lun cương:

- Do ảnh hưởng tư tưởng tả khuynh của quốc tế cộng Sản

- vị không cụ được thực tế đất nước, không xác minh được xích míc nào là xích míc chủ yếu dẫn đến không khẳng định được lứa tuổi trung gian cũng là đối tượng của bí quyết mạng.

đối chiếu Luận cương chính trị của Đảng( 10/1930) và cương lĩnh thiết yếu trị( 2/1930).

v đối chiếu vi văn kin mon 2/1930

ü Đim ging nhau

Về phương hướng: CM tứ sản dân quyền và thổ địa biện pháp mạng, bỏ qua quy trình TBCN nhằm đi tới xóm hội cộng sản

Về nhiệm vụ: chống đế quốc, phong kiến để lấy lại ruộng đất cùng giành độc lập dân tộc.

Về lực lượng: đa phần là người công nhân và nông dân.

Về phương pháp: sử dụng sức khỏe của bầy đàn dân chúng việt nam cả về thiết yếu trị cùng vũ trang nhằm mục đích đạt kim chỉ nam cơ bản của cuộc centimet là đánh đổ đế quốc với phong kiến, giành bao gồm quyền về mình công nông.

Về địa điểm quốc tế: CM việt nam là một thành phần khăng khít với CM thế giới đã trình bày sự mở rộng quan hệ mặt ngoài, tìm liên minh cho mình.

Lãnh đạo biện pháp mạng: là ách thống trị vô sản thông qua Đảng cùng sản, Đảng là đội tiên phong

Sự như là nhau trên là vì cả nhì văn kiện hầu như thấm nhuần nhà nghĩa Mác-Lênin và cách mạng vô sản chiụ tác động của giải pháp mạng mon Mười Nga to tướng năm 1917

Khác nhau:

 
*

Câu 6: Luận cương bao gồm trị tháng 10/1930 của Đảng cộng sản đông dương bao hàm điều gì khác so với cương cứng lĩnh chính trị trước tiên của ĐCSVN? Những vấn đề đó được giải quyết như vậy nào trong giai đoạn 1939 – 1945?

* Luận cương thiết yếu trị tháng 10/1930 của Đảng cùng sản đông dương gồm có điều

gì khác so với cưng cửng lĩnh bao gồm trị trước tiên của ĐCSVN là:

- xác định kẻ thù: Luận cương chưa xác minh đúng quân thù cơ bạn dạng của dân tộc bản địa là đế

quốc pháp, quá đề cao cách mạng ruộng đất, nặng về đấu tranh giai cấp và xem vơi nhiệm

vụ giải hòa dân tộc.

- xác định lực lượng phương pháp mạng: Luận cương không nhuần nhuyễn, ý kiến về giai

cấp đánh giá không đúng khả năng cách mạng của một vài giai tầng như tiểu tư sản, khảnăng kháng đế quốc và tư sản dân tộc, khả năng hấp dẫn một phần tử trung, đái địa chủ

vào phương diện trận dân tộc bản địa thống nhất.

*Trong quy trình tiến độ 1939 – 1945: Đảng đã dần khắc phục tinh giảm của luận cương cứng tháng

10/1930 nhất là vào 02 nội dung hội nghị trung ương đảng: hội nghị trung ương đảng lần

6 (11/1939) và lần 8 (5/1941) đã bao gồm những sửa đổi và cỗ sung nhằm khắc phục về: nhiệm

vụ phương pháp mạng và lực lượng biện pháp mạng.

- Về trọng trách cách mạng: Đảng coi giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bậc nhất và

được ưu tiên số 01 của biện pháp mạng Việt Nam. Còn các nhiệm vụ không giống thì nên tập trung

vào đó nhằm giải quyết.

- Về lực lượng giải pháp mạng: họp báo hội nghị trung ương 6 nhà trương tập vừa lòng lực lượng các

dân tộc, những giai tầng trong phương diện trận dân tộc thống nhất, phản đế đông dương, còn hội nghị

trung ương 8 công ty trương ra đời mặt trận việt minh nhằm mục đích đoàn kết toàn cục dân tộc Việt Nam.

Luận cương của trằn Phú - mon 10/1930

Luận cương cứng của trằn Phú - mon 10/1930* sơ lược về yếu tố hoàn cảnh lịch sử:

- mon 4/1930, đồng chí Trần Phú về bên nước hoạt động và được bổ sung cập nhật vào BCH TW trợ thì của Đảng ta.

- Hội nghị diễn ra khi cao trào biện pháp mạng đang cải tiến và phát triển mạnh mà đỉnh cao là phong trào Xôviết- Nghệ Tĩnh.

- họp báo hội nghị này đã trải qua những văn bản cơ bạn dạng sau:

+ Phân tích tình hình hiện tại sinh hoạt Đông Dương và trọng trách cách mạng của Đảng.

+Đánh giá chỉ lại các nội dung cơ phiên bản của hội nghị hợp tốt nhất tháng 2/1930

+Quyết định vứt tên Đảng cùng sản nước ta mà đem tên là Đảng cộng sản Đông Dương

+Quyết định thủ tiêu chủ yếu cương sách lược vắn tắt của Đảng. Theo hội nghị chính cương cứng sách lược vắn tắt lúc đó đã phạm sai trái chính trị rất nguy hiểm vì chỉ lo đến việc phản đế mà quên mất lợi ích thống trị đấu tranh

+Hội nghị đã đàm đạo và thông qua bạn dạng ""Luận cương bao gồm trị ""do bè bạn Trần Phú soạn thảo.

Xem thêm: Bệnh Nha Chu Là Gì? Các Cách Chữa Viêm Nha Chu Răng Tốt Nhất Cho Bạn Đọc

* văn bản cơ phiên bản của Luận cương:

- Về xích míc xã hội: "Một bên là thợ thuyền dân cày với các bộ phận lao khổ, một bên là địa nhà phong kiến, tư phiên bản và nhà nghĩa đế quốc".

- Về tính chất và phương châm chiến lược của giải pháp mạng Đông Dương: ban sơ là một cuộc cách mạng bốn sản dân quyền có đặc thù thổ địa với phản đế. "Tư sản dân quyền biện pháp mạng là thời kỳ dự bị để triển khai xã hội biện pháp mạng. Sau khoản thời gian cách mạng tư sản dân quyền thành công thì sẽ liên tục phát triển, làm lơ thời kỳ tư bản mà đi thẳng lên tuyến đường xã hội chủ nghĩa"

- Về trọng trách cách mạng tư sản dân quyền: Đấu tranh để đánh đổ các di tích phong kiến, thực hành cách mạng ruộng đất; tiến công đổ đế quốc Pháp, khiến cho Đông Dương trọn vẹn độc lập. Hai mặt tranh đấu đó liên lạc trực tiếp với nhau mà lại " vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng bốn sản dân quyền".

-Về lực lượng của bí quyết mạng :

+Công nhân với nông dân là hai cồn lực chủ yếu của bí quyết mạng, trong đó thống trị công nhân là động lực thiết yếu và mạnh, là kẻ thống trị lãnh đạo bí quyết mạng; nông dân là 1 động lực đông đảo và mạnh mẽ của cách mạng

+Tư Sản yêu mến nghiệp thì đứng về đế quốc kháng Cộng sản. Bốn sản công nghiệp thì đứng về quốc gia cải lương, khi biện pháp mạng cải tiến và phát triển cao thì họ sẽ đứng về đế quốc.

+Trong ách thống trị tiểu tứ sản: bộ phận thủ công nghiệp thì do dự, thành phần nhà buôn thì không đống ý cách mạng, trí thức thì tất cả xu hướng nước nhà chỉ hăng hái trong thời gian đầu, chỉ các bộ phận lao khổ mới theo cách mạng mà lại thôi.

- Về cách thức cách mạng: Đảng cần lãnh đạo nhân dân sẵn sàng tiến lên võ trang bạo động để giành bao gồm quyền.

- Về quan hệ giữa cách mạng Đông Dương và biện pháp mạng cố giới: phương pháp mạng Đông Dương là một phần tử của biện pháp mạng vô sản gắng giới

- Về vai trò lãnh đạo của Đảng: Sự chỉ đạo của Đảng cộng sản là điều kiện cốt yếu mang lại sự thắng lợi của giải pháp mạng. Hy vọng vậy:

+ Đảng phải bao gồm đường lối đúng đắn, thêm bó với giai cấp, lấy nhà nghĩa Mác-Lênin làm cho nền tảng

+Đảng cần là đội tiên phong của kẻ thống trị công nhân, đại biểu mang đến chính quyền lợi và nghĩa vụ của kẻ thống trị công nhân, chống chọi cho mục tiêu chủ nghĩa cộng sản.

+Đảng bắt buộc liên lạc trực tiếp với vô sản những dân tộc trực thuộc địa, độc nhất là với vô sản Pháp.

=>Như vậy, hội nghị Trung ương 10/1930 đang có một trong những quyết định rất đặc trưng về đường lối phương pháp mạng Việt Nam. Hội nghị cũng đã bầu ban chấp hành trung ương chính thức do đồng minh Trần Phú là Tổng túng thư.

* Những tinh giảm của Luận cưng cửng và vì sao của hạn chế:

- Hạn chế:

+Luận cương không vạch rõ được xích míc chủ yếu hèn của một buôn bản hội nằm trong địa là mâu thuẫn giữa dân tộc việt nam với thực dân Pháp xâm chiếm và lũ tay sai của chúng.

+Luận cương không dấn mạnh nhiệm vụ giải phóng dân tộc mà nặng về chống chọi giai cấp, về kiểu cách mạng ruộng đất.

+Không đề ra được chiến lược liên minh dân tộc và giai cấp rộng rãi trong cuộc đấu tranh chống đế quốc cùng tay sai. Luận cương đã khước từ vai trò cách mạng của ách thống trị tiểu bốn sản, phủ nhận mặt tích cực và lành mạnh của kẻ thống trị tư sản dân tộc, cách điệu mặt xấu đi của họ; ko thấy được năng lực phân hoá của ách thống trị địa chủ và thu hút một phần tử địa chủ vừa và nhỏ đi theo Đảng trong giải pháp mạng hóa giải dân tộc.

-Nguyên nhân của hạn chế:

+do nhận thức giáo điều với máy móc về mối quan hệ giữa vấn đề ách thống trị và dân tộc, quá thừa nhận mạnh sự việc đấu tranh gc theo quyết định của những nhà gớm điển.

+do sự phát âm biết không đầy đủ về tình hình, điểm lưu ý của làng mạc hội, kẻ thống trị và dân tộc bản địa ở Đông dương; chính vấn đề dân tộc bao che lên không còn thảy.

+do tác động trực tiếp của xu thế " tả" của nước ngoài Cộng sản, quá đề cao vấn đề giai cấp, chưa coi trọng sự việc dân tộc.

Thực tiễn phương pháp mạng việt nam sẽ từ từ điều chỉnh với khắc phục những hạn chế này nhằm đi đến win lợi.

"LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG"

Tác giả: chính trị học

"LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG":

văn kiện chủ yếu trị, bởi Trần Phú - uỷ viên Ban Chấp hành tw lâm thời - dự thảo và đã được trình diễn tại họp báo hội nghị trung ương (10.1930) họp nghỉ ngơi Hồng Kông (Trung Quốc). Luận cương bao gồm 3 phần: 1) Tình hình trái đất và bí quyết mạng Đông Dương. 2) Những điểm sáng về tình hình Đông Dương. 3) đặc điểm và trọng trách của bí quyết mạng Đông Dương.

Trên cơ sở phân tích tình hình quả đât và trong nước, luận cương xác định tính hóa học cuộc giải pháp mạng Đông Dương là biện pháp mạng bốn sản dân quyền, tiến trực tiếp lên chủ nghĩa làng hội bỏ qua mất giai đoạn cải cách và phát triển tư bạn dạng chủ nghĩa; trách nhiệm cách mạng là tấn công đổ đế quốc, địa nhà phong kiến giành tự do dân tộc với ruộng đất mang lại nông dân; mục đích lãnh đạo giải pháp mạng thuộc về ách thống trị công nhân và đội đón đầu là bao gồm đảng vô sản có đường lối đúng, lấy chủ nghĩa Mac - Lênin có tác dụng kim chỉ nam, bao gồm kỉ luật, trưởng thành và cứng cáp qua tranh đấu; ách thống trị công nhân hòa hợp với nông dân là đụng lực bí quyết mạng. Luận cương và chỉ rõ phương pháp cách mạng trong điều kiện bình thường và khi gồm tình thế bí quyết mạng, cũng giống như thái độ gồm tính nguyên tắc so với các đảng phái đối lập.

§ trả cảnh:

- tháng 4-1930, trần Phú về nước hoạt động, được bổ sung cập nhật vào Ban Chấp hành tw lâm thời, thuộc Ban Thượng vụ sẵn sàng cho hội nghị lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương.

Xem thêm: Mất Ngủ Ăn Gì? Không Chỉ Thuốc, Thực Phẩm Cũng Chữa Mất Ngủ Chế Độ Dinh Dưỡng Cho Người Mất Ngủ

- Phương hướng kế hoạch của phương pháp mạng Đông Dương: lúc đầu là cuộc “cách mạng tứ sản dân quyền”, có “tính hóa học thổ địa với phản đế”. Sau khi cách mạng bốn sản dân quyền thành công sẽ thường xuyên phát triển bỏ qua thời kỳ tư bạn dạng mà đấu tranh thẳng lên tuyến đường xã hội công ty nghĩa.

- nhiệm vụ cách mạng:Xoá bỏ tàn tích phong kiến cùng đánh đổ đế quốc công ty nghĩa Pháp, tạo cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Hai trọng trách đó gồm quan hệ gắn bó với nhau. Trong các số ấy “vấn đề thổ địa biện pháp mạng là dòng cốt của bí quyết mạng tư sản dân quyền”.- Lực lượng giải pháp mạng: Vô sản cùng nông dân là lực lượng chính, trong các số ấy vô sản lãnh đạo cách mạng. Quăng quật qua, lắc đầu vai trò của tư sản, tiểu bốn sản, địa công ty và phú nông.- sứ mệnh của Đảng: “điều kiện chủ đạo cho sự thắng lợi của cuộc biện pháp mạng ở Đông Dương là rất cần phải có một Đảng cùng sản”. Đảng phải có kỷ hiện tượng tập trung, mật thiết liên lạc với quần bọn chúng và được vũ trang vị chủ nghĩa Mác-Lênin.- phương pháp cách mạng: Võ trang bạo động, theo khuôn phép công ty binh.- quan hệ quốc tế: bí quyết mạng việt nam là một phần tử của bí quyết mạng nhân loại vì thế kẻ thống trị vô sản Đông Dương phải gắn bó với giai cấp vô sản rứa giới, thứ 1 là vô sản Pháp. Contact với phong trào cách mạng ở các nước nằm trong địa, nửa nằm trong địa.§ Ý nghĩa của Luận cưng cửng :

Luận cương đã vén ra được không ít vấn đề căn bản của phương pháp mạng nước ta mà bao gồm cương vắn tắt với Sách lược vắn tắt vẫn nêu ra, mặc dù vẫn còn tồn tại một số hạn chế:

- Luận cương không nêu ra được xích míc chủ yếu hèn của xóm hội nước ta là xích míc giữa dân tộc việt nam và đế quốc Pháp.- ko đặt nhiệm vụ chống đế quốc, giải phóng dân tộc lên sản phẩm đầu.- Chưa đánh giá đúng vai trò phương pháp mạng của thống trị tiểu tư sản, bốn sản dân tộc mà cường điệu hoá những hạn chế của họ.Từ đó từ chối quan điểm đúng đắn trong chủ yếu cương vắn tắt, sách lược vắn tắt và tinh giảm này vĩnh cửu tới hội nghị Trung ương 8 (5-1941) new được hạn chế và khắc phục hoàn toàn.Nguyên nhân của hạn chế:- Do những người dân lãnh đạo dấn thức lắp thêm móc, giáo điều về mối quan hệ giữa sự việc dân tộc và ách thống trị trong thôn hội trực thuộc địa nửa phong kiến Việt Nam.- Không nạm được đầy đủ đặc điểm tình hình thôn hội và kẻ thống trị ở Việt Nam. Chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi xu thế “tả” trong nước ngoài Cộng sản.
kimsa88
cf68